ЧАО "Центральное грузовое бюро"
Форма входа
Категории раздела
Документы [19]
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Счетчики

Главная » Файлы » Документы

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
[ Скачать с сервера (41.5 Kb) ] 19.04.2016, 09:21

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Осинський Євгенiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Центральне вантажне бюро"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18031, м.Черкаси, Бул.Шевченко,69

4. Код за ЄДРПОУ

21386848

5. Міжміський код та телефон, факс

(0472) 54-04-33 (0472) 54-04-33

6. Електронна поштова адреса

21386848@at24.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

73 Бюлетень.Цiннi папери України

21.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ccb.at.ua

в мережі Інтернет

19.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2016

припинено повноваження

ревiзор

Вепрева Iрина Вiталiївна

 

16.7

Зміст інформації:

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № б/н вiд 18.04.2016 року у зв’язку з прийняттям Статуту в новiй редакцiї припиненi повноваження:
- ревiзора – Вепрева Iрина Вiталiївна згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства в розмiрi 16,7 % (3602,50 грн.) Особа перебувала на посадi Ревiзора з 23.03.2015р. по 18.04.2016р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Нова редакцiя Статуту Товариства не передбачає обрання Ревiзора, тому новий Ревiзор на загальних зборах не обирався.

 

Категория: Документы | Добавил: ЦГБ
Просмотров: 158 | Загрузок: 21 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

© ЧАО "Центральное грузовое бюро" 2018